29. 2. Horymír

Zítra: Bedřich

O nás

Posláním našeho domova je:

Posláním Domova Krajánek je poskytovat takový rozsah služeb, aby se život lidem se zdravotním postižením co nejvíce přizpůsobovat podmínkám běžného života. Hlavním důraz je kladen na podporu soběstačnosti uživatelů a na zajištění podmínek pro svobodný a zodpovědný život.

Cílem poskytované služby našeho domova je:

Poskytnutí uživatelům ubytování a stravy, podle svých možností a potřeb.
Zajištění uživatelům potřebnou ošetřovatelskou a zdravotní péči, podle svého zdravotního stavu.
Posilování schopnosti co nejdéle trvající sebepéče. Podpora samostatného rozhodování o svém životě.
Podpora a udržení vztahu s okolní společností. Všestranná spokojenost.

after_text-min.png

Fotografie domova

Fotografie domova

after_text-min.png

Základní myšlenkou ( principem ) poskytované služby našeho domova je:

Individuální přístup k uživatelům ze strany všech zaměstnanců domova.
Respektování lidských práv a svobod uživatelů.
Rovnocenné postavení uživatele se všemi ostatními lidmi.

Domov je určen pro:

Osoby od 27 let, kteří pro své zdravotní postižení, sníženou soběstačnost nebo schopnost uplatňovat vlastní práva z důvodu mentálního postižení nejsou schopni zajistit a zabezpečit své životní potřeby.