Kdo jsme

Naše poslání

Posláním Domova Krajánek je poskytovat takový rozsah služeb, aby se život lidem se zdravotním postižením co nejvíce přizpůsobovat podmínkám běžného života. Hlavním důraz je kladen na podporu soběstačnosti uživatelů a na zajištění podmínek pro svobodný a zodpovědný život.

Dny otevřených dveří

K prezentaci zařízení slouží dny otevřených dveří, zúčastňujeme se prodejních výstav, kde veřejnost seznamujeme se životem v domově.

Mohlo by vás zajímat

top