22. 2. Petr

Zítra: Svatopluk
Drobečková navigace

Úvod > Domov Krajánek > O nás

O  nás

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb

Adresa:

Samota 224,
270 33  Jesenice

IČ: 71209867

Telefon: +420 313 599 219,
E-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz,
Web: www.domovjesenice.cz 

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb je od 1.1 2007  zaregistrován jako  Domov pro osoby se zdravotním postižením, který poskytuje celoroční pobytovou službu s kapacitou 67 lůžek, službu poskytuje osobám s mentálním postižením od 27 let.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • úkony péče
 1. Posláním našeho domova je:

 • Posláním Domova Krajánek je poskytovat takový rozsah služeb, aby se život lidem se zdravotním postižením co nejvíce přizpůsobovat podmínkám běžného života. Hlavním důraz je kladen na podporu soběstačnosti uživatelů a na zajištění podmínek pro svobodný a zodpovědný život.
 1. Cílem poskytované služby našeho domova je:

 • Poskytnutí uživatelům ubytování a stravy, podle svých možností a potřeb.  
 • Zajištění uživatelům potřebnou ošetřovatelskou a zdravotní péči, podle svého zdravotního  stavu.
 • Posilování schopnosti co nejdéle trvající sebepéče.
 • Podpora samostatného rozhodování o svém životě.
 • Podpora a udržení vztahu s okolní společností.
 • Všestranná spokojenost.
 1. Základní myšlenkou ( principem ) poskytované služby našeho domova je:

 • Individuální přístup k uživatelům ze strany všech zaměstnanců domova.
 • Respektování lidských práv a svobod uživatelů.
 • Rovnocenné postavení uživatele se všemi ostatními lidmi.
 1. Domov je určen pro:

 • Osoby od 27 let, kteří pro své zdravotní postižení, sníženou soběstačnost nebo  schopnost uplatňovat vlastní práva z důvodu mentálního postižení nejsou schopni zajistit a zabezpečit své životní potřeby. 
 1. Domov není určen:

 • Osobám se závažným psychiatrickým onemocněním, osobám vyžadujícím náročnou zdravotnickou péči a osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách.

Dokumenty ke stažení: