Domov pro osoby se zdravotním postižením

Forma služby

Domov Krajánek poskytuje celoroční pobytovou službu 24 hodin denně.

Kapacita služby

Služba je poskytována 67 uživatelům (ženám i mužům)

Místo poskytovaní služby

Samota ÚSP 224, 270 33 Jesenice

Cílová skupina

Domov je určen pro osoby od 27 let, kteří pro své zdravotní postižení, sníženou soběstačnost nebo schopnost uplatňovat vlastní práva z důvodu mentálního postižení nejsou schopni zajistit a zabezpečit své životní potřeby.

Naše cíle

  • Poskytnutí uživatelům ubytování a stravy, podle svých možností a potřeb.
  • Zajištění uživatelům potřebnou ošetřovatelskou a zdravotní péči, podle svého zdravotního stavu.
  • Posilování schopnosti co nejdéle trvající sebepéče. Podpora samostatného rozhodování o svém životě.
  • Podpora a udržení vztahu s okolní společností. Všestranná spokojenost.

Základní myšlenky

  • Individuální přístup k uživatelům ze strany všech zaměstnanců domova.
  • Respektování lidských práv a svobod uživatelů.
  • Rovnocenné postavení uživatele se všemi ostatními lidmi.

Poskytujeme tyto služby

top