Jak požádat o službu

Informace pro zájemce

01

Kontaktujte nás

Kontaktujte sociální pracovnici osobně, písemně nebo telefonicky:
02

Podejte žádost

Písemnou formou podejte Žádost o poskytnutí sociální služby:
  • Žádost si je možné stáhnout prostřednictvím webových stránek Domova Krajánek nebo požádat sociální pracovnici o její zaslání.
  • K žádosti přiložte Vyjádření lékaře (je součástí žádosti).
  • Žádost zašlete elektronicky nebo poštou na výše uvedené adresy.
03

Zařazení žádosti do Pořadníku uchazečů o sociální službu

Písemná žádost o sociální službu je zařazena do Pořadníku uchazečů o sociální službu. O zařazení je zájemce písemně informován a jsou mu písemně sděleny informace o dalším postupu. Domov Krajanek má zpracovaný postup pro jednání se zájemcem o sociální službu. Tento dokument je k dispozici u sociální pracovnice. 
04

Nesplnění podmínek

Zájemce nesplňuje podmínky pro zahájení poskytování sociální služby:
  • V případě, že z informací uvedených v Žádosti o sociální službu nebo z  Vyjádření lékaře vyplyne, že zájemce o sociální službu nesplňuje podmínky ( cílová skupina ) pro zahájení poskytování sociální služby je písemně vyrozuměn.
05

Splnění podmínek

Zájemce splňuje podmínky pro zahájení poskytování sociální služby:
  • V případě že zájemce splňuje podmínky a dojde k dohodě mezi zájemcem a poskytovatelem sociální služby, může dojít k uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby. Součástí Smlouvy o poskytování sociální služby jsou přílohy (např. Domácí řád, Ceník služeb). 

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
16. 02. 2024 Žádost o sociální službu a Vyjádřeni lékaře dotazník .pdf 520 kB Stáhnout
16. 02. 2024 Seznam doporučených věcí do domova - ženy .pdf 412 kB Stáhnout
16. 02. 2024 Seznam doporučených věcí do domova - muži .pdf 408 kB Stáhnout
top