Sponzoři

Děkujeme všem sponzorům a dárcům za poskytnuté věcné i finanční dary

V minulých letech Domovu Krajánek přispěli:

Kontaktní osoba

Ředitel
Ing. Petr Sunkovský
top