3. 10. Bohumil

Zítra: František
Drobečková navigace

Úvod > Zjednodušený web > Poskytované služby

Poskytované služby

Zpět

Pracovníci Domova Krajánek jsou vedeni k poskytování služeb ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů kvality sociálních služeb a prováděcí Vyhlášky 505/2006 Sb.

Domov Krajánek poskytuje celoroční pobytovou službu 24 hodin denně.  Ubytování je poskytováno ve dvoupatrové budově s modernizovaným podkrovím v jedno a vícelůžkových pokojích . 

Služba je poskytována 67 uživatelům a jde hlavně o tyto činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • úkony péče:
 • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc a podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • ošetřovatelskou a potřebnou lékařskou péči
 • aktivizační činnosti
 • praní a opravy prádla
 • zprostředkování kontaktů s běžným společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv a vyřizování osobních záležitostí
 • využívání běžné vztahové sítě
 • zapojování uživatelů do trhu práce

CENÍK SLUŽEB

PLATNÝ OD: 1.2.2016

UBYTOVÁNÍ:

jednolůžkový pokoj 182,- Kč - denně
dvoulůžkový pokoj 169,- Kč - denně
tří a vícelůžkový pokoj 160,- Kč - denně<

STRAVA:

strava racionální(normální) 101,- Kč - denně
strava šetřící 101,- Kč - denně
strava diabetická 110,- Kč - denně

ÚKONY PÉČE:

úkony péče uživatel hradí z příspěvku na péči, v případě nepřítomnosti uživatele se vrací poměrná část podle počtu nepřítomných dnů

FAKULTATIVNÍ  SLUŽBY:

poskytnutí osobního počítače s připojením na internet 20,- Kč - za hodinu
poskytnutí ledničky s mrazničkou pouze pro vlastní potřebu 50,- Kč - měsíčně
poskytnutí mikrovlnné trouby pouze pro vlastní potřebu 50,- Kč - měsíčně
doprava dle požadavku klienta 5,00 Kč za každý ujetý km
 • pedikúra, kadeřník, kosmetička, masáže – dle fakturace dodavatele
 • telefonní hovory - konkrétní částka dle výpisu hovorů

PODROBNÉ INFORMACE O SLUŽBĚ 

Ubytování:

Uživatelé  jsou ubytováni v jedno i vícelůžkových pokojích s ohledem na vlastní přání, zdravotní stav a momentální možnosti domova. V přízemí budovy je oddělení určené uživatelům s náročnější ošetřovatelskou péčí. Pokoje zde jsou zařízeny polohovacími lůžky. Nově rekonstruované sociální zařízení je vybaveno umyvadly a záchody na senzory, vše je bezbariérové a přizpůsobené pohybu vozíčkářů. K dispozici je zde také rehabilitační vana.

V prvním patře budovy je deset pokojů ( jsou zde jedno a vícelůžkové pokoje ), ve druhém patře budovy je jeden jednolůžkový, sedm dvoulůžkových a jeden čtyřlůžkový pokoj. Tato část domova byla nově otevřená v roce 2005, uživatelé zde žijí jen s minimálním dohledem pečujícího personálu. Pokoje jsou komfortně vybavené, zde je také kuchyňská linka s potřebným vybavením pro přípravu malého občerstvení.

Stravování:

Stravování je zajištěno z vlastní kuchyně. Strava se sestavuje podle předem připraveného jídelního lístku. V případě potřeby se strava upravuje a kromě diety racionální se připravuje i dieta žlučníková, diabetická, šetřící. 

Pomoc při osobní hygieně a zvládání péče o vlastní osobu:

Uživatelé jsou vedeni k vlastní sebeobsluze v hygieně, oblékání, stravování. S pomocí pracovníků v sociálních službách rozvíjejí pracovní dovednosti. V rámci svých možností pomáhají v kuchyni, v prádelně, při úklidu svých pokojů, udržují areál zahrady, zajišťují si drobné nákupy, vyřizují si osobní poštu.

Ošetřovatelská a zdravotní péče:

Odborná ošetřovatelská péče je zajišťována prostřednictvím pracovníků v sociálních službách a zdravotních sester. Lékařská péče je zajištěná smluvní praktickou lékařkou MUDr. Janou Císařovou. Do domova také dochází psychiatr MUDr. Petr Petráček. V případě mimořádných událostí je volána rychlá záchranná pomoc. 

Aktivizační činnosti:

Uživatelé využívají velkou škálu činností, které jim domov nabízí. V dílně ručních prací se mohou věnovat vyšívání, šití, pletení, kreslení, práci s korálky, tkaní na stavu, pletení výrobků z proutí, malování na sklo, zdobení předmětů ubrouskovou technikou. Krásné výrobky vytvářejí z přírodních materiálů a korku. Tyto výrobky jsou s velkým úspěchem prezentovány na různých výstavách.

Velký důraz je kladen na rozumovou výchovu klientů, to znamená hlavně nácviky psaní, čtení, počítání.

Velmi oblíbené jsou celodenní výlety a rekondiční pobyty na horách i u moře. Přímo v domově se konají různé kulturní akce, divadelní představení, koncerty, diskotéky, taneční a sportovní odpoledne. Uživatelé využívají v hojné míře pozvání k návštěvám jiných zařízení, kde navazují nová přátelství. 

Praní a opravy prádla:

Praní a oprava prádla je zajištěná ve vlastní prádelně Domova. 

Zařazování uživatelů do běžné společnosti:

Uživatelé v co největší míře využívají místních sítí a služeb. Sami si zajišťují drobné nákupy, využívají služeb kadeřníka, navštěvují kulturní akce v obci. Pro pracovní uplatnění uživatelů využíváme sezónních prací, například práce v lese nebo v zemědělství.

K prezentaci zařízení slouží dny otevřených dveří, zúčastňujeme se výstav, kde veřejnost seznamujeme se životem v domově.

Zpět