Domov Jesenice - animaceDomov Jesenice - animaceDomov Jesenice - animaceDomov Jesenice - animaceDomov Jesenice - animace

Informace pro zájemce

 

Jak postupovat v případě zájmu o sociální službu:

 

 1. Kontaktujte sociální pracovnici osobně, písemně nebo telefonicky:
 • adresa:  Domov Krajánek, p.s.s., Samota ÚSP 224, 270  33  Jesenice
 • e-mail:
 • telefon: 313599219, mob.: 603 106 678  -  pondělí až pátek od 7:00 - 15:30 hod.

 

 1. Písemnou formou podejte Žádost o poskytnutí sociální služby:
 • Žádost si je možné stáhnout prostřednictvím webových stránek Domova Krajánek nebo požádat sociální pracovnici o její zaslání.
 • K žádosti přiložte Vyjádření lékaře ( je součástí žádosti ).
 • Žádost zašlete elektronicky nebo poštou na výše uvedené adresy.

 

Co se stane s žádostí po doručení sociální pracovnici:

     

         3.   Zařazení žádosti do Pořadníku uchazečů o sociální službu:

 • Písemná žádost o sociální službu je zařazena do Pořadníku uchazečů o sociální službu. O zařazení je zájemce  písemně informován a jsou mu písemně sděleny informace o dalším postupu. Domov Krajanek má zpracovaný postup pro jednání se zájemcem o sociální službu. Tento dokument je k dispozici u sociální pracovnice.

 

         4.   Zájemce nesplňuje podmínky pro zahájení poskytování sociální služby:

 • V případě, že z informací uvedených v Žádosti o sociální službu nebo z  Vyjádření lékaře vyplyne, že zájemce o sociální službu nesplňuje podmínky ( cílová skupina ) pro zahájení poskytování sociální služby je písemně vyrozuměn.

 

        5.   Zájemce splňuje podmínky pro zahájení poskytování sociální služby:

 • V případě že zájemce splňuje podmínky a dojde k dohodě mezi zájemcem a poskytovatelem sociální služby, může dojít k uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby. Součástí Smlouvy o poskytování sociální služby jsou přílohy ( např. Domácí řád, Ceník služeb ).

 

 

Dokumenty ke stažení:

 Leták 2012.pdf

 Žádost o sociální službu, Vyjádření lékaře.pdf

 Seznam doporučených věcí do domova - ženy.pdf

 Seznam doporučených věcí do domova - muži.pdf

 

 

 


 

Menu

http://www.kr-stredocesky.cz/

26. 4. Oto

Zítra: Jaroslav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěvnost stránek

067495