Domov Jesenice - animaceDomov Jesenice - animaceDomov Jesenice - animaceDomov Jesenice - animaceDomov Jesenice - animace

O  nás

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb

Samota 224, 270 33  Jesenice , IČ 71209867

Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb je od 1.1 2007  zaregistrován jako  Domov pro osoby se zdravotním postižením, který poskytuje celoroční pobytovou službu s kapacitou 67 lůžek, službu poskytuje osobám s mentálním postižením od 27 let.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

      * poskytnutí ubytování

      * poskytnutí stravy

      * úkony péče

 

 

 1. Posláním našeho domova je:
 • Posláním Domova Krajánek je poskytovat takový rozsah služeb, aby se život lidem se zdravotním postižením co nejvíce přizpůsobovat podmínkám běžného života. Hlavním důraz je kladen na podporu soběstačnosti uživatelů a na zajištění podmínek pro svobodný a zodpovědný život.

 

 1. Cílem poskytované služby našeho domova je:
 • Poskytnutí uživatelům ubytování a stravy, podle svých možností a potřeb.  
 • Zajištění uživatelům potřebnou ošetřovatelskou a zdravotní péči, podle svého zdravotního  stavu.
 • Posilování schopnosti co nejdéle trvající sebepéče.
 • Podpora samostatného rozhodování o svém životě.
 • Podpora a udržení vztahu s okolní společností.
 • Všestranná spokojenost.

 

 1. Základní myšlenkou ( principem ) poskytované služby našeho domova je:
 • Individuální přístup k uživatelům ze strany všech zaměstnanců domova.
 • Respektování lidských práv a svobod uživatelů.
 • Rovnocenné postavení uživatele se všemi ostatními lidmi.

 

 1. Domov je určen pro:
 • Osoby od 27 let, kteří pro své zdravotní postižení, sníženou soběstačnost nebo  schopnost uplatňovat vlastní práva z důvodu mentálního postižení nejsou schopni zajistit a zabezpečit své životní potřeby.

 

 1. Domov není určen:
 • Osobám se závažným psychiatrickým onemocněním, osobám vyžadujícím náročnou zdravotnickou péči a osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách.

 

 

 

           Dokumenty ke stažení:

           Leták 2012.pdf

          

 

 

Menu

http://www.kr-stredocesky.cz/

26. 4. Oto

Zítra: Jaroslav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěvnost stránek

067495